Rodinné konstelace

Co jsou rodinné konstelace?

Jde o metodu osobního rozvoje, která pomáhá nahlédnout původní zdroj potíží. Nahlížíme příčinu vnitřní, ne vnější. Ve vnější realitě se nám zrcadlí problém, konstelace ukazuje vnitřní (nevědomý) proud energie, který obtížnou situaci přitáhnul. Tíživá situace vede k tomu, aby byl systém rodiny uveden do rovnováhy. Nastolením rovnováhy dochází k úlevě. Tragédie, těžké osudy, komplikované vztahy, neschopnost žít svůj život naplno, vznikají vždy z nerovnováhy v systému rodiny. Rovnováhu zajistíme, pokud respektujeme vnitřní řád rodiny.

Zásadním pravidlem je, že každý má právo patřit do systému rodiny, včetně jeho nepohodlných členů, vyděděnců, černých ovcí. Dále je důležité zaujmout v rodinném systému pouze své místo. Konstelace pomáhá takové místo najít a přijmout. Konstelace je možné stavět na jakýkoliv systém, ale základem pro naše uvolnění k vlastnímu životu je zaujmout správnou pozici v rodině. Správný postoj směrem k matce, správný postoj směrem k otci nás napojí na obrovský zdroj energie a zajistí hladké odpojení od původního rodinného systému, nezatíženost minulostí a připravenost tvořit zdravé vztahy a rovnocenná partnerství.

Proč je tak důležitá rodina?

Jde o první systém, s kterým vejdeme do styku. Právě v tomto prostředí se do nás otiskují vzorce a na jejich základě budujeme vztahy k partnerům, dětem i v pracovním prostředí. Vzorce vznikají v raném věku, kdy nemáme kapacitu (zkušenosti a zralost) k jejich rozklíčování. Vznikají z vjemů/pocitů v prenatálním období, při porodu, ve výchově (převážně ranné). Tyto často nenápadné, zapomenuté otisky nám později v dospělosti zprostředkovávají v zdánlivě odlišných situacích pocit totálního ohrožení na životě, strach, bolest, úzkost, tlak. V situacích, které rezonují s uloženým vzorcem, reagujeme neadekvátně, podrážděně. Pokud v rodině zaujímáme místo, které nám nepatří, našemu životu to neprospívá. Na takovém místě nedokážeme plně využít vlastní potenciál. Pokud najdeme odvahu, je možné se k původní bolesti vrátit, zaujmout zdravější pozici a vnést rovnováhu. 

Do rodiny patří:

  • dítě, jeho sourozenci včetně nevlastních, zemřelých, nebo mrtvě narozených
  • rodiče, jejich sourozenci i nevlastní, záhy zesnulí, či mrtvě narození
  • prarodiče, někdy i jejich sourozenci
  • bývalí manželé, partneři, snoubenci rodičů, i prarodičů
  • rodiče nevlastních sourozenců

Kdy je dobré navštívit rodinné konstelace?

 • toužíte víc rozvinout svůj potenciál
 • chcete zvýšit vlastní sebedůvěru, lépe se prosadit
 • toužíte po větší radosti ze života
 • máte pocit, že svůj život nežijete naplno, že jste svázáni např. nepřiměřeným strachem
 • potřebujete ulevit od nepříjemných emocí, komplikovaných vztahů
 • trápí vás zdravotní potíže, ztráta blízkého, problémy s výchovou dítěte
 • opakují se vám podobné problémy s různými partnery, nepřiměřené překážky, bolestivé lekce
 • opakujete osud, který se již objevil v předchozích generacích (absence mužů v rodině, ztráta dítěte, závislosti)

Hodí se rodinné konstelace pro každého?

Pro každého kdo je plnoletý, schopný nést za sebe odpovědnost a není pod vlivem návykových látek. Konstelace nenahrazují lékařskou, psychologickou či psychiatrickou léčbu. Je dobré mít motiv, tzn. tíží vás problém, nebo se chcete posunout ve svém rozvoji.

Jak se připravit na návštěvu rodinných konstelací?

Je dobré (ne nutné) znát důležité události, které se odehrály v naší rodině
(původní i současné) např.:

 • předčasná úmrtí
 • interrupce, adopce, sebevraždy
 • těžký osud, ztráta majetku
 • pobyt našich předků ve válce, koncentračním táboře
 • pobyt v exilu, ve vězení, v ústavech
 • cizinci v našem rodě
 • nešťastné lásky, rozvody, ztráty partnera, nemanželské děti
 • alkoholismus, či jiné závislosti a handicapy

Jak probíhá konstelace?

Sdělíte motivaci, téma, které chcete řešit. Na základě vaší motivace lektor určí zástupce členů vaší rodiny, které vlastní volbou vyberete z ostatních účastníků semináře. Jednotlivé zástupce rozestavíte dle svého pocitu do prostoru. Poté společně shlédnete vytvořený obraz a pohyb/energii, která do konstelace vstoupí. Na základě vzniklého pohybu a rituálních vět je systém uveden do rovnováhy.

V konstelacích se řeč nepoužívá k vysvětlování, ale k léčení. Kouzlo je v tom, dívat se tam, kam se nedívají druzí. Mysl pracuje v obrazech, nikoliv ve slovech. Nový obraz vstupuje do našeho podvědomí. Hlubokou zkušenost přináší i vaše zapojení do konstelace druhých.

Vše je dobrovolné. Sami se rozhodnete, zda si chcete postavit vlastní konstelaci, zda si stoupnete do cizí role, anebo můžete zůstat pouze v roli pozorovatele. S klientem je možné postupovat pouze tam, kam nám to dovolí jeho systém a jeho vlastní připravenost. Pokud vás provázím konstelací, jsem pouze hostem ve vašem systému. Počkám, zda se objeví proud energie, který přijde odjinud. Pomohu zprostředkovat pohled na tento pohyb. Jeho jemnost a hloubka se odvíjí od toho, co společně dokážeme vytvořit v daný okamžik. Pro mne osobně jsou konstelace uměním, rituálem, oslavou života.

Jak se chovat po semináři?

Nejlépe je nechat vše plynout, nevěnovat události příliš pozornosti. Dopřejte nitru čas k přenastavení starých zakonzervovaných postojů. Neoslabujte účinek konstelace zbytečným mluvením, nerozebírejte její průběh s ostatními. Hýčkejte si prožitek, berte ho jako dar.

Je dobré nechat konstelaci pracovat, dosednout, nechat „věci dít se“. Konstelace není „návod k použití“. Pokud jste připraveni, změna se odehraje „náhodně“ sama. Rozjitření po semináři, bolest hlavy, nevolnost není alarmující. Je příznakem léčení. Vyrazte na procházku, do přírody, věnujte se drobné fyzické aktivitě (ukliďte svůj příbytek, přesaďte květiny, zajděte si na masáž, do sauny), příznaky rychle odezní.

Rodina

Bert Hellinger – duchovní otec metody
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bert_Hellinger